Notre vision Que peut m’apporter Madaster ? Notre platforme Inspiration Contact
Devient un partenaire
Connectez-vous
Back
14 oct 2019

SAMEN DUURZAAM DOEN

SAMEN DUURZAAM DOEN

Duurzaamheid is een vast onderdeel van ons werk in de openbare ruimte. Om daar meer structuur aan te geven, ben ik aangenomen bij gemeente Oss. Dat betekent: processen begeleiden, knelpunten bespreekbaar maken, maar ook vooral sámen duurzame kansen pakken. Een prachtige klus!

MATERIALENGEBRUIK

Als gemeente kopen we veel materialen in voor het beheer van de openbare ruimte. Om daar wat context aan te geven: gemeente Oss telt 23 kernen naast de stad Oss en heeft een groot buitengebied. Waarom is dit relevant? Omdat er tussen die kernen en in onze stad tal van wegen, civiele kunstwerken, verlichtings- en andere voorzieningen zijn. Om een idee te geven: we hebben ruim 1000 hectare openbaar groen, 500 km hoofdriool met 800 kleine en grote gemalen, 650 hectare verhardingen en bijna 900 km aan wegen.

EEN MATERIALENPASPOORT VOOR HET DUURZAAMHEIDSPLEIN OSS

Grondstoffen en tweedehands goederen hebben waarde. Dat is de boodschap van het Duurzaamheidsplein Oss. Dit is een combinatie van een milieustraat, kringloopwinkel en demontagehal. Daarom past een materialenpaspoort voor de herinrichting van de buitenruimte heel goed binnen het concept van het Duurzaamheidsplein. In het materialenpaspoort staan de gebruikte materialen beschreven voor de riolering, verlichting, keerwanden, elementverharding en het vloeistofdichte asfalt.

WAT HEBBEN WE GELEERD VAN ONS MATERIALENPASPOORT?

Grofweg hebben we lessen geleerd op drie vlakken: data, durf om te doen en draagvlak.

Durf om te doen: Wij zijn gewoon gestart met het materialenpaspoort, als experiment. We hebben niet gewacht op intern of landelijk beleid. Dit was juist een experiment om te zien wat het ons op kan leveren. Daar waar er in de B&U al enige ervaring is met materialenpaspoorten, is dat minder het geval in de infra. Andere verschillen: andere standaarden voor classificatie van bouwdelen en installaties, daarnaast is het gebruik van BIM minder standaard dan in de B&U. Daarom vonden we het spannend wat er uit dit experiment zou komen.

Data: De richtlijnen die er nu zijn van Platform CB’23 waren er nog niet toen we aan de slag gingen met het materialenpaspoort. Deze richtlijnen van CB’23 voor het materialenpaspoort helpen bij het vinden van focus- wat wil je bereiken met je materialenpaspoort? En wat is daar dan voor nodig aan data? Bijvoorbeeld dat de mate van giftigheid en losmaakbaarheid goede indicatoren zijn voor hergebruik. Achteraf zouden we ook de Handreiking Losmaakbaarheid van Rijkswaterstaat gebruiken (destijds nog niet beschikbaar). Als de verbindingen tussen de objecten verbroken kunnen worden, helpt dat bij functiebehoud en is hoogwaardig hergebruik makkelijker. Daar kan je dan met ontwerp al op insteken.

Een van de belangrijkste lessen kwam uit het revisieproces. Waarom? Kabels en leidingen. Met een goede revisietekening krijg je die beter in kaart. De kwaliteit van je data bepaalt ook de kwaliteit van het materialenpaspoort. Dus het helpt als er in de uitvraag van een opdracht nadruk gelegd wordt op een tijdige en goede revisie. Dan heb je gelijk een raakvlak met de beheerders die waardevolle infra onder de grond hebben liggen en in kaart willen brengen.

Draagvlak: Het experiment met het materialenpaspoort heeft meer initiatief en enthousiasme opgeleverd voor circulaire economie. Het brengt echt wat teweeg, het stimuleert de discussie over duurzaam materialengebruik. Een van onze mensen is erdoor geïnspireerd geraakt en gaat nu het hergebruik binnen de openbare ruimte beter in kaart brengen. Daarnaast hebben we nu meer inzicht hoe we bij herontwikkeling van het Duurzaamheidsplein de gebruikte materialen kunnen hergebruiken. Mooi toch!

Of we bij onze gemeente het materialenpaspoort structureel gaan gebruiken? Dat kan ik nu nog niet zeggen, dat is mede afhankelijk van circulaire bouw-brede ontwikkelingen. We hebben de samenwerking met Madaster als prettig ervaren, en we zijn benieuwd naar de doorontwikkeling van het platform voor de infra!

 

Rejoignez-nous aujourd’hui, commencez à retenir la valeur

En savoir plus sur l’utilisation de notre plateforme ici

Commencez avec Madaster et souscrivez un partenariat et/ou un abonnement

Madaster platform

1

Étape 1

 • Partenaires

  Notre modèle de partenariat offre des conseils, un soutien et une formation et vous permet de tirer parti de notre écosystème par le biais d’événements de marketing et de réseautage.

 • Modèle d’abonnement

  Notre modèle d’abonnement vous donne accès à notre plateforme.

 • Démo

  Demandez une démo pour vous familiariser avec notre plateforme.

 • Notre modèle de partenariat offre des conseils, un soutien et une formation et vous permet de tirer parti de notre écosystème par le biais d’événements de marketing et de réseautage.
 • Notre modèle d’abonnement vous donne accès à notre plateforme.
 • Demandez une démo pour vous familiariser avec notre plateforme.
2

Étape 2

 • Basic

  Utilisateur 1

  Objet 1

  Onboarding 1x 1,5h

  Update 2x/ an

  Marketing Basic

  Evénement partenaires 1x/ an

  Evénement chez client

  CHF 4’250 / an *

 • Extra

  Utilisateur 1

  Objet 1

  Onboarding 2x 1,5h

  Update 2x/ an

  Marketing Extra

  Evénement partenaires 1x

  Evénement chez client

  CHF 7’250 / an *

 • Premium

  Utilisateur 1

  Objet 1

  Onboarding 2x 1,5h

  Update 2x/ an

  Marketing Premium

  Evénement partenaires 1x

  Evénement client Evénement client

  CHF 9’250 / an *

 • CHF 4’250 / an *

 • CHF 7’250 / an *

 • CHF 9’250 / an *

 • Business

  Accès à la plateforme Madaster pour les utilisateurs professionnels, par example en plus d’un partenariat.

  CHF 1’250 / an *

 • Utilisateur privé

  Accès à la plateforme Madaster pour les clients privés, par example pour immatriculer un immeuble ou créer un dossier d’immeuble.

  CHF 80 / an *

 • Fabricants

  Les fabricants peuvent enregistrer leur portefeuille de produits sur Madaster. Si les données du produit peuvent être utilisées par tous les utilisateurs, l’inscription est gratuite. Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent un abonnement et un partenariat Madaster.

  CHF 0 / an *

 • Accès à la plateforme Madaster pour les utilisateurs professionnels, par example en plus d’un partenariat.

  CHF 1’250 / an *

 • Accès à la plateforme Madaster pour les clients privés, par example pour immatriculer un immeuble ou créer un dossier d’immeuble.

  CHF 80 / an *

 • Les fabricants peuvent enregistrer leur portefeuille de produits sur Madaster. Si les données du produit peuvent être utilisées par tous les utilisateurs, l’inscription est gratuite. Les fonctionnalités supplémentaires nécessitent un abonnement et un partenariat Madaster.

  CHF 0 / an *

Contactez-nous

+41 44 500 4446
Lundi – Vendredi, 08:30 – 18:00

info@madaster.ch

Josefstrasse 53
8005 Zürich
Switzerland

Avez-vous des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Qu’est-ce que j’y gagne?

Voir tous

Bénéficiant du monde qui nous entoure

madaster-image
24-05-2022 Actualités

Le passeport des matériaux utilisé pour la première fois dans le cadre d’un important projet de rénovation

Lire la suite
madaster-image
22-04-2021 Publications

Circulariteit is meetbaar met BREEAM-NL Nieuwbouw 2020

Lire la suite
madaster-image
10-04-2021 Projets

Enorme groei voor City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Lire la suite

Where are you located?